For våre kunder

Les våre generelle forretningsvilkår.

Godkjenning av timer for bemanning.

Bemanning

Behovet for arbeidskraft kan variere. Du opplever kanskje økt arbeidsmengde, står foran et større prosjekt, sykefravær eller en annen situasjon der bemanningen er kritisk.

Vi har kompetente medarbeidere innen bygg, anlegg og industri. Alle våre medarbeidere har vært gjennom en intervjuprosess, blitt nøye vurdert og dokument- og referansesjekket. Med vår kompetanse kan du være trygg på at vi løser utfordringen for deg.

Vi tar arbeidsgiveransvaret. Selv om medarbeideren jobber for deg, er det vi i Workshop som er ansvarlig arbeidsgiver og utbetaler lønn, feriepenger og lignende.

Prosjektressurs

Nye regler for innleie fra bemanningsselskap fra april 2023

I april 2023 ble de etablert en ny forskrift om innleie fra bemanningsselskap for bedrifter uten tariffavtale.

I Oslo, Viken og tidligere Vestfold ble det innført et totalforbud mot å leie inn fra bemanningsselskap i bygg, men mye er fortsatt som før:

I hele Norge (bortsett fra Oslo, Viken og tidligere Vestfold)

Du kan fortsatt leie inn som før når du har sykdom og annet fravær. Derimot begrenser de nye reglene muligheten for å leie inn ved midlertidig behov dersom du ikke har en tariffavtale med en landsdekkende fagforening samt gyldig avtale med tillitsvalgte.

I Oslo, Viken og tidligere Vestfold 

Er det forbudt å leie inn fra bemanningsselskap selv dersom du har en tariffavtale. Vi kan fortsatt hjelpe deg med å finne kompetansen du trenger med vår nye løsning Prosjektressurs. Vi gjennomfører rekrutteringsprosessen, og din virksomhet ansetter midlertidig.

Slik fungerer Prosjektressurs

Vi løser fortsatt dine bemanningsbehov, også etter lovendringen. Med vår nye løsning Prosjektressrurs, bistår vi deg med å finne kritisk kompetanse til midlertidige behov. Vi finner fortsatt rett person til rett tid ved hjelp av vår kvalitetssikrede rekrutteringsprosess og kandidatbase. Når du har et midlertidig behov for arbeidskraft, låner du medarbeideren og vi bistår gjennom hele ansettelsesforholdet. 

Ta kontakt, så ser vi nærmere på en løsning som passer dere.

Rekruttering

Suksess handler ofte om å finne rett person til rett tid. Workshop har en stor kandidatbase, gode søkeverktøy og en strukturert metodikk med flere faser:

Jobbanalysen

Sammen med kunde setter vi oss inn i alle relevante forhold for stillingen. Hva slags virksomhet dreier det seg om, hva er arbeidsoppgavene og hvilke krav stilles til kandidaten? Hvilke personlige egenskaper og profil er viktig? Er det andre krav?

Kandidatsøket & annonsering

Vi har landets største base med aktive jobbsøkere, men ser også i eksterne baser. I tillegg  bruker vi tilpasset annonsering og eget nettverk.

Vurderingen

Søknader blir sortert og kandidater blir kartlagt med mål om å legge frem alternative kandidater for oppdragsgiver.

Utvelgelsen

Basert på de kandidatene vi i felleskap med kunden blir enige om å gå videre med, foretar vi strukturerte intervjuer, referansesamtaler. Vi kan også gjennomføre evne- og personlighetstester etter kundens ønske og behov. Til slutt står vi igjen med en eller flere kandidater i prioritert rekkefølge.

Oppfølgingen

Når kandidat er valgt og ansettelse foretatt, bidrar vi med onboarding og annen oppfølging og har et oppsummerende møte med oppdragsgiver. 

Hos oss får du en dedikert rådgiver med god innsikt i arbeidsmarkedet både lokalt og nasjonalt. Vi har DNV-sertifiserte rekrutterere som bruker ISO-sertifiserte metoder.

Du bestemmer selv hvor stor del av rekrutteringsprosessen du ønsker hjelp til. Vil du at vi bare skal sortere innkomne søknader? Ta ansvar for at kandidatene blir testet?  Vi kan gjennomføre hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

Kurs 

Vi i Workshop forstår viktigheten av kontinuerlig faglig utvikling og kvalitetssikring på bygg- og anleggsprosjekter. Vi kurser våre egne ansatte, men kan også bistå deg som kunde med dette. 

Vi har en dedikert kursholder i vår administrasjon som er sertifisert instruktør og ekspert innen følgende områder:

  • Stropp & anhuker
  • Farlig verktøy
  • Fallsikring

Vi tilbyr kurs på norsk og polsk. Vi kan holde kurs på våre egne avdelingskontorer eller ute på byggeplass. Ta kontakt så setter vi opp et forslag som passer for dere.